พักสบายๆกับแพวีเจทัวร์

เที่ยวตาก  พักสบายๆกับแพแบบมีห้องพักและแพแบบโล่ง เราแพวีเจทัวร์ มีแพแบบมีห้องพักและแพแบบโล่งที่กว้างใหญ่พักสบาย แพแบบโล่งเป็นแพขนาดใหญ่สำหรับท่านอาหารและทำกิจกรรม สังสรรค์ บันเทิง พร้อมระบบแสง สี เสียง พร้อม

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto