เงื่อนไขการจองที่พัก


คำแนะนำการจองแพที่พัก

  • โทรสอบถาม หรือ Email  บอกรายละเอียดสถานที่และจำนวนคนที่ต้องการจะลงแพ
  • ราคาค่าบริการล่องแพสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะคิดจากจำนวนลูกค่าที่มาใช้บริการ ( ต่อรองได้)
  • บอกรายละเอียดว่าต้องการแพที่พักแบบแพโล่งโปร่ง หรือ แพแบบมีห้อง
  • บอกวันที่และเวลา ที่ท่านต้องการลงแพที่แน่นอน
  • เมื่อตกลงหรือจองแพแล้ว ท่านต้องโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 25-30 %  ที่หมายเลขบัญชีตามที่ระบุไว้ ( เลขที่บัญชี  )
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาลงแพ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  15  วัน

**  คำเตือน  **

  1. อย่ามองที่ราคา..จนกว่าท่านจะได้ใช้บริการจากเรา เพราะราคาที่เรานำเสนอคือราคาที่ได้มาตรฐานและ เหมาะสมตามเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน
  2. ราคาที่ถูกเกินความเป็นจริง…ท่านอาจเสียโอกาสด้านคุณภาพและการบริการ

หมายเหตุ ..

” การมัดจำล่วงหน้า ไม่ได้ทำไปเพราะว่าไม่ไว้ใจลูกค้า…แต่ทำไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเสียโอกาส  ที่จะเกิดขึ้นกับทางแพเท่านั้น “

 

 

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto