วัดพระธาตุแก่งสร้อย


เที่ยวตาก ล่องแพตาก ล่องแพเที่ยวเขื่อนภูมิพล ล่องแพวีเจทัวร์ ตาก-เชียงใหม่

     วัดพระธาตุแก่งสร้อยเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิง วัดหนึ่งในแคว้นเขตดินแดนแห่งล้านนาไทย เป็นสมบัติเหนือเขื่อนภูมิพล ชิ้นสุดท้ายที่ยังได้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ เวียงสร้อยหรือสร้อยเมืองเป็นดินแดนที่อยู่ในหุบเขาลำเนาไพร รถไม่สามารถเข้าไปได้ ใช้เส้นทางน้ำคือนั่งเรือไปอย่างเดียว และยังเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่เคยเสด็จผ่าน เช่น พระแม่เจ้าจามเทวี วีระกษัตริย์แห่งล้านนาไทยที่เสด็จผ่านและเคยบูรณะวัดพระธาตุเมื่อพันกว่าปีก่อน จนถึงยุคแห่งกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมืองแก่งสร้อย ทรงพระนามว่า “พยาปาตุมมะราช” ทรงสร้างบูรณะวัดวาอารามในเมืองสร้อยถึง ๙๙ วัด

ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๔๖๗ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชัยโย นักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาองค์พระบรมธาตุได้ทรุดโทรมไป จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ พระครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนา จันทวังโส ผู้สืบสายทายาทนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุ เจดีย์ สืบสายบูรพาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้

 


      วัดพระธาตุแก่งสร้อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก การเดินทางจากจังหวัดลำพูน ตามเส้นทางลำพูน-ลี้ จากนั้นต่อด้วยเส้นทาง ลี้-ก้อ และต่อเรือไปอีก 2 ชั่วโมงกว่า ก็จะพบกับพระบรมธาตุแก่งสร้อยและเมืองโบราณ “เมืองสร้อย” พระบรมธาตุแก่งสร้อยประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุ ส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวัดเก่าแก่ และสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิงวัดหนึ่งในเขตแคว้นดินแดนล้านนา เป็นสมบัติเหนือเขื่อนภูมิพลชิ้นสุดท้ายที่เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี

ทุกๆปีในช่วงเดือนเมษายนจะมีงาน ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย ซึ่งจะมีชาวบ้านในพื้นที่และระแวกใกล้เคียง รวมทั้งผู้คนที่มีจิตศรัธราจากจังหวัดอื่นๆมาร่วมงานกันอย่างมากมาย ท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดพระธาตุแก่งสร้อยไปพร้อมๆกันได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ได้

บรรยากาศเทศกาลงานบุญ วัดพระธาตุแก่งสร้อย เหนือเขื่อนภูมิพล

 

 

 
 
บรรยากาศโดยรอบบริเวณ วัดพระธาตุแก่งสร้อย

<< โปรแกรมทัวร์ >>

ล่องแพเที่ยวตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล กับแพวีเจทัวร์

 

 

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto