แหล่งท่องเที่ยว


   

ล่องแพตาก ล่องแพเที่ยวเขื่อนภูมิพล เที่ยวตาก กับแพวีเจทัวร์

เขื่อนภูมิพล เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก สร้างปิดกั้น ลำน้ำปิง ที่ บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250   เมตร สูง154 เมตร ยาว486เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และด้านชลประทาน ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร รอบบริเวณเขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อน และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดด้วย นอกจากนั้นทางเขื่อนภูมิพลได้จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่นเป็นเส้นทางเดินศึกษาสภาพความหลากหลายของพื้นที่ป่าดิบเขา และการฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความหลากหลายของภูเขาหิน ลำห้วย และน้ำตก เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เช่นการเที่ยวล่องแพท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำปิง << โปรแกรมทัวร์ >>

    

เที่ยวตาก ล่องแพ เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม กับแพวีเจทัวร์

 เกาะพระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำซึ่งอยู่ห่างจากหน้าเขื่อนประมาณ 6 ก.ม. ท่านสามารถเดินขึ้นไปบนเกาะเชิญ นมัสการรอยพระพุทธบาท พระอัฐิธาตุ และสิ่งสักสิทธิ์อีกมาก เพื่อเป็นศิริมงคลแด่ตัวท่านและครอบครัว ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเป็นมุมกว้าง  มีเสาอโศกจำลอง ตามตำนานสร้างโดย พระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นเครื่องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า << โปรแกรมทัวร์ >>

   

ล่องแพตาก เที่ยวเกาะวาเลนไทน์ กับแพวีเจทัวร์

เกาะวาเลนไทน์หรือเกาะดอยลานเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำของทะเลสาบเหนือเขื่อนภูมิพล เช่นเดียวกับเกาะพระพุทธบาทเข้าล่องแพตากเที่ยวเกาะวาเลนไทน์หนาม  เกาะวาเลนไทน์เป็นเกาะที่มีมุมสงบ มีหาดทรายให้เล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากหน้าเขื่อนออกไปราว 20 ก.ม. เราสามารถล่องแพมาจอดนอนพักรอบๆเกาะได้ บรรยากาศตอนเช้าและยามเย็น ชวนให้หลงไหลเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงเป็นที่รวมของบรรดาคนที่มีความรัก ทุกสารทิศมักจะมารวมกันร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมาบอกรักหรือมาอธิฐานรักกันบนเกาะแห่งนี้ รวมทั้งการมาจดทะเบียนสมรสหมู่กัน ณ.บนเกาะแห่งนี้เป็นต้น << โปรแกรมทัวร์ >>

 

 

    

เที่ยวตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ถ้ำโยคี กับแพวีเจทัวร์

 

ถ้ำโยคี เป็นถ้ำที่ถูกปิดมานานเพิ่งค้นพบปากถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม โดยมีเรื่องเล่ากันมาก่อน ว่ามีฤาษีมาอยู่ในสมัยก่อน และมีชุมชนป่าคาอยู่ใกล้กัน จากการสำรวจก็ได้พบรอยพระบาทเล็ก ๆ อยู่ด้านบนเหนือถ้ำ จึงได้สร้างวิหารน้อยครอบไว้ ถ้ำโยคี ห่างจากเขื่อนภูมิพล ประมาณ 25 กม.ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก การเดินทางไปได้โดยทางเรือและเที่ยวล่องแพไปเท่านั้น  ณ.ปัจจุบัน ถ้ำโยคีได้ถูกบูรณะสถานที่ขึ้นใหม่โดยสร้างพระพุทธรูปอีกหลายองค์ซึ่งประดิษฐานอยู่รอบๆพื้นที่ของถ้ำโยคี และสามารถมองเห็นได้สะดวกจากบนแพ << โปรแกรมทัวร์ >>

 

   

เที่ยวตาก ล่องแพ เขื่อนภูมิพล วัดพระธาตุแก่งสร้อย กับแพวีเจทัวร์

 

วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิง วัดหนึ่งในแคว้นเขตดินแดนแห่งล้านนาไทย เป็นสมบัติเหนือเขื่อนภูมิพล ชิ้นสุดท้ายที่ยังได้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ เวียงสร้อยหรือสร้อยเมืองเป็นดินแดนที่อยู่ในหุบเขาลำเนาไพร รถไม่สามารถเข้าไปได้ ใช้เส้นทางน้ำคือนั่งเรือหรือเที่ยวล่องแพไปอย่างเดียว และยังเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่เคยเสด็จผ่าน เช่น พระแม่เจ้าจามเทวี วีระกษัตริย์แห่งล้านนาไทยที่เสด็จผ่านและเคยบูรณะวัดพระธาตุเมื่อพันกว่าปีก่อน จนถึงยุคแห่งกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมืองแก่งสร้อย ทรงพระนามว่า “พยาปาตุมมะราช” ทรงสร้างบูรณะวัดวาอารามในเมืองสร้อยถึง ๙๙ วัด ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๔๖๗ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชัยโย นักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาองค์พระบรมธาตุได้ทรุดโทรมไป จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ พระครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนา จันทวังโส ผู้สืบสายทายาทนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ สืบสายบูรพาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้ << โปรแกรมทัวร์ >>

     

เที่ยวตาก ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ดอยเต่า กับแพวีเจทัวร์

ล่องแพเขื่อนภูมิพล,ล่องแพดอยเต่า,ล่องแพตากดอยเต่า เป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายถ้านับจาก เขื่อนภูมิพลเขตจังหวัดตาก ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนภูมิพลถึงอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร  ดอยเต่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยจำนวนมาก ต่อมาทางการบอกว่าจะมีการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และน้ำจะไหล่เอ่อขึ้นมาท่วมที่ที่อาศัยอยู่ ต้องอพยพย้ายผู้คนออกไปอยู่ในที่ๆทางการจัดให้ ซึ่งก็แยกย้ายกันไปแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยเราสามารถหาดูประวัติได้ตามภาพวาดในวัดต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา และบรรยากาศเก่าๆครั้งสมัยเป็นชุมชนดั้งเดิม  “ทะเลสาบดอยเต่า“หนึ่งสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ เพราะที่นั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ นั่งเรือรอบเกาะ จับปลา ดูวิถึชีวิตผู้คน
ทะเลสาบดอยเต่า กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของดอยเต่า มีผู้คนจากหลากหลายที่ทยอยเข้าไปเที่ยวพักผ่อนในแต่ละปี ซึ่งการไปเที่ยวบางครั้งอาจพบว่ามีน้ำขึ้นล่องแพดอยเต่า,ล่องแพตาก,ล่องแพเขื่อนภูมิพลเต็ม บางครั้งน้ำแห้งเหลือแค่ลำน้ำเล็กๆมีทุ่งหญ้าขึ้นมาแทน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากนโยบายการปล่อยและกักเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่จะปล่อยน้ำช่วงเดือน ก.ย. – เม.ย. และกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะทางเขื่อนภูมิพลต้องผันน้ำให้กับเกษตรกร และสำหรับทำกระแสไฟฟ้า ถ้าเดือนไหนฝนตกน้อยก็ปล่อยน้ำไม่นาน เดือนไหนฝนตกเยอะก็ปล่อยนาน

 

 

 

        

เที่ยวล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง กับแพวีเจทัวร์

ล่องแพตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ท่องเที่ยวเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง

                เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทับ ด้านหน้าหินทิ้ง สร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ำ 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตรจากท้องน้ำ ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2538
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2538 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนแม่ปิงตอนล่างสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จนกระทั่งปัจจุบันนี้

ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ผาสามเงา ล่องแพแม่น้ำปิง กับแพวีเจทัวร์

 ล่องแพตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ท่องเที่ยววัดผาสามเงา

               ผาสามเงา อยู่ในตำบลย่านรี จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 1107 (เจดีย์ยุทธหัตถี-เขื่อนภูมิพล) ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีประมาณ 25 กิโลเมตร หรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพลไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงอำเภอสามเงา ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง จะมองเห็นขุนเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ผาสามเงา” เพราะเป็นที่เชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดไม้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้

จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.1206 มีพระฤาษีสององค์สร้างเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และให้คนมาทูลเชิญราชวงศ์กษัตริย์จากเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ไปครองเมืองหริภุญชัย พระนางจามเทวี ได้รับมอบหมายให้ไปครองเมืองตามคำเชิญ พระนางจึงเสด็จมาทางชลมารค ขึ้นมาตามลำน้ำปิงปรากฏว่าเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาแห่งนี้เกิดเหตุมหัศจรรย์มีฝนและพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนเรือไม่สามารถแล่นทวนน้ำขึ้นไปได้และปรากฏเงาพระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมน้ำปิงแห่งนี้ พระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่อง ช่องละองค์ ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “ผาสามเงา” สืบมา

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto