โปรแกรมทัวร์


 โปรแกรมล่องแพเที่ยวตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล-ดอยเต่า

โปรแกรม

 

โปรแกรม ท่องเที่ยวล่องแพแม่น้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จะแบ่งการล่องแพท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภท ตามระยะทางท่องเที่ยวดังนี้

ล่องแพตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล ( ล่องแพ ระยะใกล้ ) A

การล่องแพเขื่อนภูมิพลท่องเที่ยวระยะใกล้ เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย ไม่อยากเดินทางไกลๆ ระยะทางการล่องแพเที่ยวเขื่อนจะอยู่ที่ระยะทาง 10 กม. ถีง 20 กม. (40 ท่านขึ้นไป ) พร้อมอาหาร 3 มื้อ ( ราคาค่าบริการจะคิดแปรผันจากจำนวนลูกค้าที่ลงแพ )

ล่องแพตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล ( ล่องแพ ระยะกลาง ) B

การล่องแพเขื่อนภูมิพลท่องเที่ยวระยะกลาง ระยะทางการล่องแพเที่ยวเขื่อนจะอยู่ที่ระยะทาง 20 กม. ถีง 50 กม.(40 ท่านขึ้นไป ) พร้อมอาหาร 4 มื้อ ( ราคาค่าบริการจะคิดแปรผันจากจำนวนลูกค้าที่ลงแพ )

ล่องแพตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล ( ล่องแพ ระยะไกล ) C

การล่องแพเขื่อนภูมิพลระยะไกลเหมาะสำหรับท่านที่มีเวลามากซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าปกติ ระยะทางการล่องแพเที่ยวเขื่อนจะอยู่ที่ระยะทาง 50 กม. ถีง 170 กม. ( 40 ท่านขึ้นไป ) พร้อมอาหาร 5 มื้อ ( ราคาค่าบริการจะคิดแปรผันจากจำนวนลูกค้าที่ลงแพ )

 

หมายเหตุ..

>> แพวีเจทัวร์.. เราเน้นด้านการบริการและคุณภาพของอาหารที่สดสะอาด ถูกสุขลักษณะ
      ท่านจึงมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับราคาที่ท่านได้เสียไป… <<

 

DENGER

** อย่ามองที่ราคา..จนกว่าท่านจะได้ใช้บริการจากเรา เพราะราคาที่เรานำเสนอคือราคาที่ได้มาตรฐาน

 และเหมาะสมตามเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน **

** ราคาที่ถูกเกินความเป็นจริง…ท่านอาจเสียโอกาสด้านคุณภาพและการบริการ **

แพวีเจทัวร์ ” บริการด้วยความจริงใจ..และใส่ใจทุกรายละเอียด

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto