เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม


ล่องแพเที่ยวเขื่อนภูมิพล ล่องแพแม่น้ำปิง ล่องแพวีเจทัวร์  ตาก-เชียงใหม่

เกาะพระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำซึ่งอยู่ห่างจากหน้าเขื่อนภูมิพลประมาณ 6 ก.ม. ท่านสามารถเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นศิริมงคลแด่ตัวท่านและครอบครัว ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบแม่ปิงเป็นมุมกว้าง มีเสาอโศกจำลอง ตามตำนานสร้างโดย พระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นเครื่องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนเกาะท่านสามารถนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว, พระไสยาสน์ (นอน) ศิลปะพม่า,  พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ,  พระอุปคุต ศิลปะพม่า, ถ้ำพระอุปคุต, เสาอโศก หัวสิงห์

เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เขาหนาม เกาะเขาหนาม รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท พระพุทธบาทเขาหนาม พระพุทธบาทเขาหนาม เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม

ล่องแพเที่ยวตาก เที่ยวล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพแม่น้ำปิง  ตาก-เชียงใหม่

  • ประวัติรอยพระพุทธบาทเขาหนาม

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ นายเสาแก้ว เขาหลวง ราษฎรหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนาเดิม ได้มาพบรอยพระพุทธบาททางทิศใต้บนดอยเขาหนาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ครูบาทิพย์ อินทะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์รูปแรก ได้สร้างหลังคาครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณปิดทองรอยพระพุทธบาทจนสวยงาม พุทธศักราช ๒๕๑๙ พระอธิการสมพร อาสโภ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์ รูปที่ ๒ ได้เป็นประธานสร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง กับสร้างพระประธานไว้ในศาลาอีก ๑ องค์สำหรับไว้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ

เที่ยวตาก พระพุทธบาทเขาหนาม พระพุทธบาทเขาหนาม เที่ยวเกาะ

เสาอโศกมหาราช เสาอโศกมหาราช เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม

แพวีเจทัวร์ แนะนำให้ท่านขึ้นไปด้านบนเกาะพระพุทธบาทเขาหนาม ท่านสามารถที่จะนมัสการและสักการะบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า และพระอัฐิธาตุ ซึ่งประดิษฐสานอยู่ที่มณฑปประดิษฐานพระธาตุ นึกสิ่งใดท่านจะได้ดั่งใจนึก

เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เที่ยวตาก

พระบาทเขาหนาม พระบาทเขาหนาม เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม

ล่องแพตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล เที่ยวล่องแพแม่น้ำปิง  ตาก-เชียงใหม่

เมื่อท่านได้ขึ้นมาด้านบนสุดของเกาะพระพุทธบาทเขาหนามแล้ว ท่านสามารถที่จะมองเห็นความกว้างของแม่น้ำปิงจากมุมสูงสามารถถ่ายรูปวิวสวยๆ ได้หลากหลายมุมมองของเกาะซึ่งสวยงามมาก    ( ขึ้นอยู่กับมุมมอง และฝีมือของแต่ละท่านนะครับ ) เราแพวีเจทัวร์จะเป็นสื่อกลางให้ท่านเอง

เกาะเขาหนาม เกาะเขาหนาม เกาะเขาหนาม เกาะเขาหนาม

เกาะเขาหนาม เกาะเขาหนาม เกาะเขาหนาม เที่ยวตาก

 

 เที่ยวล่องแพตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล กับแพวีเจทัวร์

 

                          “มาเที่ยวตากครั้งใด. นึกถึงแพวีเจทัวร์”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto