ดอยเต่า


เที่ยวล่องแพ ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพวีเจทัวร์ ตาก-เชียงใหม่

ดอยเต่าเป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายถ้านับจาก เขื่อนภูมิพลเขตจังหวัดตาก ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนภูมิพลถึงอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร ดอยเต่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยจำนวนมาก ต่อมาทางการบอกว่าจะมีการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และน้ำจะไหล่เอ่อขึ้นมาท่วมที่ที่อาศัยอยู่ ต้องอพยพย้ายผู้คนออกไปอยู่ในที่ๆทางการจัดให้ ซึ่งก็แยกย้ายกันไปแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยเราสามารถหาดูประวัติได้ตามภาพวาดในวัดต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา และบรรยากาศเก่าๆครั้งสมัยเป็นชุมชนดั้งเดิม “ทะเลสาบดอยเต่า“หนึ่งสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ เพราะที่นั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ นั่งเรือรอบเกาะ จับปลา ดูวิถึชีวิตผู้คน

ล่องแพเขื่อนภูมิพล,ล่องแพดอยเต่า,ล่องแพตาก ภาพวิวดอยเต่า บรรยากาศวิวทั่วไปของดอยเต่า อากาศดอยเต่าสดชื่น

บรรยากาศทั่วไปของดอยเต่า ภาพบรรยากาศแพดอยเต่า ภาพบรรยากาศดอยเต่า ล่องแพดอยเต่า,ล่องแพตาก,ล่องแพเขื่อนภูมิพล 

ทะเลสาบดอยเต่า กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของดอยเต่า มีผู้คนจากหลากหลายที่ทยอยเข้าไปเที่ยวพักผ่อนในแต่ละปี ซึ่งการไปเที่ยวบางครั้งอาจพบว่ามีน้ำขึ้นเต็ม บางครั้งน้ำแห้งเหลือแค่ลำน้ำเล็กๆมีทุ่งหญ้าขึ้นมาแทน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากนโยบายการปล่อยและกักเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่จะปล่อยน้ำช่วงเดือน ก.ย. – เม.ย. และกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะทางเขื่อนภูมิพลต้องผันน้ำให้กับเกษตรกร และสำหรับทำกระแสไฟฟ้า ถ้าเดือนไหนฝนตกน้อยก็ปล่อยน้ำไม่นาน เดือนไหนฝนตกเยอะก็ปล่อยนาน

 

ยามเย็น บรรยากาศยามเย็น ตอนเย็น ยามเช้า

บรรยากาศตอนเช้า รุ่งอรุณ


© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto