เกาะวาเลนไทน์


ล่องแพเขื่อนภูมิพล  เที่ยวล่องแพตาก ล่องแพวีเจทัวร์ ตาก-เชียงใหม่

เกาะวาเลนไทน์หรือเกาะดอยลานเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำ เช่นเดียวกับเกาะพระพุทธบาทเข้าหนาม เกาะวาเลนไทน์เป็นเกาะที่มีมุมสงบ ช่วงนำลดจะมีหาดทรายให้เล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากหน้าเขื่อนออกไปราว 10 ก.ม. บรรยากาศตอนเช้าและยามเย็น ชวนให้หลงไหลเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเกาะวาเลนไทน์ มีเรื่องเล่ากล่าวขานก่อนสร้างเขื่อนภูมิพลประมาณ ๔๐-๕๐ ปี สองคู่รักปลูกต้นตาลไว้ ๒ ต้น ไว้บนยอดดอยเกาะกลางแม่น้ำปิง เพราะเชื่อว่า ต้นตาลเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน แสดงถึงความรักของคนทั้งสองที่ยืนยาว ทุกๆวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงเป็นที่รวมของบรรดาคนที่มีความรัก ทุกสารทิศมักจะมารวมกันร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมาบอกรักหรือมาอธิฐานรักกันบนเกาะแห่งนี้ รวมทั้งการมาจดทะเบียนสมรสหมู่กัน ณ.บนเกาะแห่งนี้เป็นต้น

เกาะวาเลนไทน์ เกาะวาเลนไทน์ ล่องแพเที่ยวเกาะ อาทิตย์ตกดิน

ล่องแพตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพแม่น้ำปิง ล่องแพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพแม่น้ำปิง ล่องแพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล

ความสวยงามของเกาะวาเลนไทน์ ท่านสามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดฤดูกาลซึ่งความสวยงามก็จะแตกต่างกันไป เช่นถ้าน้ำในเขื่อนภูมิพลมีมากพื้นที่ของเกาะวาเลนไทน์ก็จะเหลือน้อยซึ่งจะถูกน้ำท่วมไปซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าฤดูไหนที่น้ำในเขื่อนภูมิพลเหลือน้อยบริเวณพื้นที่ของเกาะวาเลนไทน์ก็จะมีมาก หาดทรายก็จะโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติของเกาะและพื้นที่โดยรอบและความกว้างของทะเลสาบน้ำจืดของเขื่อนภูมิพล

ล่องแพตาก เที่ยวตาก เที่ยวระยะไกล้ เที่ยวตาก ล่องแพเกาะวาเลนไทน์

ล่องแพเกาะวาเลนไทน์ เที่ยวเกาะวาเลนไทน์ ล่องแพเกาะวาเลนไทน์ เที่ยวตาก

 เที่ยวตาก เที่ยวเขื่อนภูมิพล เที่ยวตาก ล่องแพตาก

ล่องแพเขื่อนภูมิพล นอนพักที่ค้างคืนชมธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ตกดิน และทานอาหารค่ำบนแพท่ามกลางธรรมชาติ ลงเล่นน้ำบนหาดทรายและน้ำใสๆที่เกาะวาเลนไทน์ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ แบบสุดๆที่ เกาะวาเลนไทน์กับเรา แพวีเจทัวร์

 เที่ยวตาก

ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก เกาะวาเลนไทน์ ล่องแพตาก

เที่ยวตาก เที่ยวตาก เที่ยวตาก ล่องแพตาก

เที่ยวตาก เที่ยวตาก เกาะวาเลนไทน์ เที่ยวตาก เขื่อนภูมิพล
<< โปรแกรมทัวร์ >>

  เที่ยวตาก ล่องแพตาก เที่ยวเกาะวาเลนไทน์ กับแพวีเจทัวร์

 

 

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto