เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง


ล่องแพตาก ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพแม่น้ำปิง กับแพวีเจทัวร์

เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทับ ด้านหน้าหินทิ้ง สร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ำ 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตรจากท้องน้ำ ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2538 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนแม่ปิงตอนล่างสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จนกระทั่งปัจจุบันนี้

เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง บริเวณหน้าเขื่อน ด้านหน้าเขื่อน สวนหย่อม

เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลเครื่องที่ 8 แบบสูบกลับ ใช้สำหรับทดน้ำเพื่อการสูบกลับไปเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ได้วันละประมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ด้านหน้าเขื่อน ด้านหน้าเขื่อน ทางเข้าเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง สวนหย่อม

เมื่อโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตามปกติแต่ละวัน ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เช่น ตอนกลางวันและหัวค่ำ เขื่อนแม่ปิงตอนล่างก็จะเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเพื่อไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและผลักดันน้ำเค็ม และจะปิดประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับสูบกลับขึ้นไปเก็บใว้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในช่องสุดท้ายของการผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้านหลังเขื่อน ด้านหลังเขื่อน ทางเข้าเขื่อน ด้านหลังเขื่อน

 

 

 

การสูบกลับจะใช้ไฟฟ้าที่เหลือจากโรงงานแห่งอื่น ในช่วงที่การใช้ไฟฟ้าน้อย เช่น หลังเที่ยงคืน น้ำทีสูบกลับขึ้นไปสามารถนำกลับมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ใหม่ ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงได้อีก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright แพวีเจทัวร์ ล่องแพตาก เขื่อนภูมิพล ตาก-เชียงใหม่ - Designed by Pexeto